Milieu

Wat doen wij voor het milieu?

Gescheiden afvalinzameling:

  • Papier
  • Blik
  • Glas
  • Plastic
  • Restafval

Worden apart verzameld en afgeleverd.

En nog meer.

  • 120 Zonnepanelen
  • 1 Warmtepomp
  • 2 Zonneboilers
  • 2 Oplaadstations voor electrische auto’s